The road
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  9780307265432

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Alfred A. Knopf , 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


SUMMARY: A searing, postapocalyptic novel destined to become Cormac McCarthy’s masterpiece.A father and his son walk alone through burned America. Nothing moves in the ravaged landscape save the ash on the wind. It is cold enough to crack stones, and when

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH