Extremely Loud & Incredibly Close

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Orson Scott Card, Orson Scott Card cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0618329706

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Penguin , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 52888

SUMMARY: . In a vase in a closet, a couple of years after his father died in 9/11, nine - year - old Oskar discovers a key . . . The key belonged to his father, he's sure of that. But which of New York's 162 million locks does it open? So begins a quest t
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH