Dave Barry's Only Travel Guide You'll Ever Need

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ben Bova cm, Ben Bova

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0449907597

Ký hiệu phân loại: 818.5402 American miscellaneous writings in English

Thông tin xuất bản: Random House, Inc. , 1992

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 52907

EDITORIAL REVIEW: "[Dave Barry] is one of the funniest people ever to tap tap on a PC. This new book is a riot."THE PHILADELPHIA INQUIRERComplete with maps, histories, quaint local facts, song lyrics, helpful hints on how to get through Customs, and tidb
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH