The tenant of Wildfell Hall
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Zahn Timothy,

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  9781741730364

Ký hiệu phân loại: 823.8 English fiction

Thông tin xuất bản: Cameron House , 2008,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


SUMMARY: First published in 1848, a novel in which a woman flees from a disastrous marriage with her child to a desolate moorland mansion. It portrays one woman's struggle for independence at a time when law and society defined a married woman as her husb
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH