The Empire Project

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert A Heinlein, Robert A. Heinlein cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0521302081

Ký hiệu phân loại: 909.09241081 World history

Thông tin xuất bản: Cambridge University Press , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 52947

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH