Earthborn

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffery Deaver, Jeffery Deaver cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0812532982

Ký hiệu phân loại: 943.086 Period of Third Reich, 1933—1945

Thông tin xuất bản: Tor Books , 1996

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 52954

SUMMARY: High above the earth orbits the starship Basilica. On board the huge vessel is a sleeping woman. Of those who made the journey, Shedemai alone has survived the hundred of years since the Children of Wetchik returned to Earth.She now wears the Clo
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH