The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mercedes Lackey, Eric Flint Mercedes Lackey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0670033847

Ký hiệu phân loại: 153.9 Intelligence and aptitudes

Thông tin xuất bản: Penguin , 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 52990

 ### From Publishers Weekly. . *Starred Review.* Renowned inventor Kurzweil (_The Age of Spiritual Machines_) may be technology's most credibly hyperbolic optimist. Elsewhere he has argued that eliminating fat intake can prevent cancer
  here, his quarry is t
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH