How to Know God

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patterson James, James cm Patterson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0609600788

Ký hiệu phân loại: 212 Existence of God, ways of knowing God, attributes of God

Thông tin xuất bản: Running Press Book Publishers , 2001

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 53000

SUMMARY: God is not a person or a thing but rather a process, according to world-renowned author and spiritual leader Deepak Chopra. The purpose of this ambitious book is to assure readers that anyone can engage in this process--"it isn't a matter of fait
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH