The Boy Who Came Back from Heaven: A Remarkable Account of Miracles, Angels, and Life Beyond This World

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Drake cm Eric Flint, Eric Flint

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1414336060

Ký hiệu phân loại: 236.1092 Death

Thông tin xuất bản: TYNDALE PUB , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 53003

SUMMARY: In 2004, Kevin Malarkey and his six-year-old son, Alex, suffered a horrific car accident. The impact from the crash paralyzed Alex-and medically speaking, it was unlikely that he could survive. "I think Alex has gone to be with Jesus," a friend t
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH