The Warmth of Other Suns: The Epic Story of America's Great Migration

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dan Brown, Dan Brown cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0679604075

Ký hiệu phân loại: 304.80973 Movement of people

Thông tin xuất bản: Random House , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 53020

EDITORIAL REVIEW: In this epic, beautifully written masterwork, Pulitzer Prize–winning author Isabel Wilkerson chronicles one of the great untold stories of American history: the decades-long migration of black citizens who fled the South for northern and
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH