Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: by Jeffrey W. Deaver cm, by Jeffrey W Deaver

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0691145891

Ký hiệu phân loại: 320.973 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: Princeton University Press , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 53023

 <
 h3>
 Review<
 /h3>
 <
 p>
 [A] comprehensive diagnosis of our failings as a democratic polity by one of our most seasoned and respected political philosophers. . . . Democracy Incorporated is a devastating critique of the contemporary government of the United Stat
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH