63 Documents the Government Doesn't Want You To Read

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robin cm Hobb, Hobb Robin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1616082260

Ký hiệu phân loại: 320.973 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: Skyhorse Publishing, Inc. , 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 53024

 <
 p>
 The official spin on numerous government programs is flat-out bullsh<
 li>
 t, according to Jesse Ventura. In this incredible collection of actual government documents, Ventura, the ultimate non–
 partisan truth–
 seeker, proves it beyond any doubt
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH