The Economics of Enough: How to Run the Economy as if the Future Matters

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Drake cm, David Drake

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0691145181

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: Princeton University Press , 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 53028

SUMMARY: The world's leading economies are facing not just one but many crises. The financial meltdown may not be over, climate change threatens major global disruption, economic inequality has reached extremes not seen for a century, and government and b
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH