I Will Teach You to Be Rich: No Guilt, No Excuses - Just a 6-Week Programme That Works

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Drake cm Eric Flint, Eric Flint

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0761147480

Ký hiệu phân loại: 332.02401 Financial economics

Thông tin xuất bản: Hodder & Stoughton , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 53029

SUMMARY: . I Will Teach You To Be Richis a practical approach delivered with a non-judgemental style based on the four pillars of personal finance ' banking, saving, budgeting and investing ' and the wealth-building ideas of personal entrepreneurship.Witt
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH