Chocolate Wars

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Orson Scott Card cm, Card Scott

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1586489250

Ký hiệu phân loại: 338.76413374 Business enterprises

Thông tin xuất bản: PublicAffairs , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 53034

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH