Last Call: The Rise and Fall of Prohibition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patterson James, James cm Patterson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0743277020

Ký hiệu phân loại: 363.41097309042 Controversies related to public morals and customs

Thông tin xuất bản: Simon and Schuster , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 53042

 <
 h3>
 From Publishers Weekly<
 /h3>
 <
 p>
 Starred Review. Daniel Okrent has proven to be one of our most interesting and eclectic writers of nonfiction over the past 25 years, producing books about the history of Rockefeller Center and New England, baseball, and
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH