Hell's Angels: a strange and terrible saga

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Orson Scott Card, Orson Scott Card cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0345410084

Ký hiệu phân loại: 364.106609794 Criminal offenses

Thông tin xuất bản: Random House, Inc. , 1999

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 53044

SUMMARY: Pendant plus d'un an, Hunter S. Thompson a suivi un gang de motards, montrant au fur et à mesure ses notes à ses compagnons d'équipée. Ce livre, publié en 1966, scandalisa l'Amérique, puis l'Europe. SUMMARY: Hell's Angels" was Hunter Thompson's f
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH