Speak, bird, speak again: Palestinian Arab folktales

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffery Deaver, Jeffery Deaver cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0520062924

Ký hiệu phân loại: 398.2095694 Folk literature

Thông tin xuất bản: University of California Press , 1989

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 53051

SUMMARY: Were it simply a collection of fascinating, previously unpublished folktales, Speak, Bird, Speak Again: Palestinian Arab Folktales would merit praise and attention because of its cultural rather than political approach to Palestinian studies. But
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH