Coming of Age in the Milky Way

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eric Flint cm Keith Laumer, Keith Laumer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0060535957

Ký hiệu phân loại: 509 Historical, geographic, persons treatment

Thông tin xuất bản: HarperCollins , 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 53054

### From Publishers Weekly. . The ancient Egyptians regarded the sky as a kind of tent canopy. Thirty centuries later, astronomer William Herschel argued that the sun belongs to a huge cluster of stars (a galaxy, as we call it today) and charted great swath
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH