The Weather of the Future

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffery Deaver, Jeffery Deaver cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0061726880

Ký hiệu phân loại: 551.63 Weather forecasting and forecasts, reporting and reports

Thông tin xuất bản: HarperCollins , 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 53061

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH