The New Atkins for a New You: The Ultimate Diet for Shedding Weight and Feeling Great

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patterson James, James cm Patterson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1439190272

Ký hiệu phân loại: 613.25 Weight-losing diet

Thông tin xuất bản: Simon and Schuster , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 53072

EDITORIAL REVIEW: **THINK YOU KNOW THE ATKINS DIET? THINK AGAIN. THE NEW ATKINS IS... POWERFUL** Learn how to eat the wholesome foods that will turn your body into an amazing fat-burning machine. **EASY** The updated and simplified program was created wit
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH