Survival of the Sickest: A Medical Maverick Discovers Why We Need Disease

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patterson James, James cm Patterson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0060889654

Ký hiệu phân loại: 616.042 Genetic diseases (Hereditary diseases)

Thông tin xuất bản: HarperCollins , 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 53079

### Amazon.com Review. . **Dan Ariely on *Survival of the Sickest*** . MIT professor Dan Ariely has become one of the leaders in the growing field of behavioral economics, and his bestselling book debut, . . _ I have always been puzzled by the way in which ge
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH