Doctor Who: Bad Therapy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patterson James, James cm Patterson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0426204905

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Doctor Who , 1996

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 53082

SUMMARY: . The Doctor and Chris arrive in 1950's Soho where a gang war is raging. What secrets are hidden in the abandoned mental hospital and why are people with no past being ritually murdered? The Doctor has to confront old friends to find out.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH