A Scanner Darkly

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alex Kava cm, Alex Kava

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0679736653

Ký hiệu phân loại: 741.5973 Cartoons, caricatures, comics

Thông tin xuất bản: Vintage Books, 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 53113

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH