The Picture of Dorian Gray

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brandon Sanderson cm, Brandon Sanderson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1411415935

Ký hiệu phân loại: 741.5973 Cartoons, caricatures, comics

Thông tin xuất bản: Sterling Publishing , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 53114

Oscar Wilde's story of a fashionable young man who sells his soul for eternal youth and beauty is one of his most popular works. Written in Wilde's characteristically dazzling manner, full of stinging epigrams and shrewd observations, the tale of Dorian G
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH