The Living Dead 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Travis S Taylor, Travis S. Taylor cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1597801904

Ký hiệu phân loại: 741.5973 Cartoons, caricatures, comics

Thông tin xuất bản: Night Shade Books , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 53115

EDITORIAL REVIEW: Two years ago, readers eagerly devoured The Living Dead. Publishers Weekly named it one of the Best Books of the Year, and Barnes & Noble.com called it "The best zombie fiction collection ever." Now acclaimed editor John Joseph Adams is
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH