Star Wars: Rebel Force 3: Renegade

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Emma Donoghue, Emma cm Donoghue

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0545112116

Ký hiệu phân loại: 811.54 American poetry in English

Thông tin xuất bản: Scholastic Inc. , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53141

Deadly assassin X-7 has infiltrated the Rebel Alliance. Trained by ruthless Commander Rezi Soresh, X-7 is the best there is: he feels nothing and sees everything. Now, he's gunning for the ultimate prize: Luke Skywalker, the pilot that destroyed the Death
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH