The Mystery Knight

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Helen Fielding, Helen Fielding cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0765320483

Ký hiệu phân loại: 813.010806 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Macmillan , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53143

EDITORIAL REVIEW: From George R. R. Martin’s Introduction to *Warriors: *“People have been telling stories about warriors for as long as they have been telling stories. Since Homer first sang the wrath of Achilles and the ancient Sumerians set down their
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH