The service of the sword

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bernard Cornwell cm, Bernard Cornwell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0743435990

Ký hiệu phân loại: 813.0876608 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Baen Books , 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53152

EDITORIAL REVIEW: WELCOME AGAIN TO THE MANY WORLDS OF HONOR HARRINGTON Lady Dame Honor Harrington isn't alone. Her life touches others—and their lives touch hers—directly, or indirectly, whether as a naval officer, steadholder, or duchess. In
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH