The Hedge Knight

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chinua cm Achebe, Achebe Chinua

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0812566642

Ký hiệu phân loại: 813.0876608 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Macmillan , 2000

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53153

Night falls over the life of one noble knight and brings the dawn of his squire's knighthood. Dubbing himself "Ser Duncan the Tall," "The Hedge Knight" sets forth to the tourney at Ashford Meadow in search of fame and glory and the honor of upholding his
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH