Masked

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ken Follett, Ken Follett cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1439168820

Ký hiệu phân loại: 813.0876608 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Simon and Schuster , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53155

EDITORIAL REVIEW: **WELCOME TO THE SECOND “GOLDEN AGE” OF SUPERHEROES AND HEROINES ** Superheroes have come a long way since the “Man of Steel” was introduced in 1938. This brilliant new collection features original stories and novellas from some of today
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH