With a tangled skein

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andy McNab cm, Andy McNab

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0345318854

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Ballantine Books , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53169

SUMMARY: When the man Niobe loved was shot, she learned that she had been the target, in a devious plot of the Devil's. Hoping for revenge, she discovered, too late, how intricate his scheming was, and that he had managed to trap her son and her granddaug
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH