Suspicion

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kate Orman cm, Kate Orman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0441731260

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Ace Books , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53171

SUMMARY: A man and a woman stranded in a city of robots are the only logical suspects in a case of murder and their identities and the name of the murderer are two of the mysteries to be solved
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH