Beloved: a novel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert A Heinlein, Robert A Heinlein cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0452264464

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Vintage Books , 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53188

SUMMARY: Staring unflinchingly into the abyss of slavery, this spellbinding novel transforms history into a story as powerful as Exodus and as intimate as a lullaby. Sethe, its protagonist, was born a slave and escaped to Ohio, but eighteen years later sh
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH