Bearing an hourglass

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Orson Scott Card, Orson Scott Card cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0345313157

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Ballantine Books , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53203

SUMMARY: When life seemed pointless to Norton, he accepted the position as the Incarnation of Time, even though it meant living backward from present to past. The other seemingly all-powerful incantations of Immortality--Death, Fate, War, and Nature--made
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH