Dark Force Rising

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kim Wilkins cm, Kim Wilkins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0553560719

ISBN-13: 978-0553560718

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Bantam USA, 1993

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53227

The dying Empire's most cunning and ruthless warlord—Grand Admiral Thrawn—has taken command of the remnants of the Imperial fleet and launched a massive campaign aimed at the New Republic's destruction. Meanwhile, Han Solo and Lando Calrissian rac
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH