Deep As The Marrow

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Agatha Christie cm, Agatha Christie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0812571983

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Macmillan , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53261

SUMMARY: When the president of the United States decides to back the legalization of marijuana, organized crime decides he must die. But for them to succeed, he must die without blame on them. So they are going to make his best friend—his personal physi
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH