Shakespeare's Landlord

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nathan Lowell, Nathan Lowell cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0440224181

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 1997

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53279

SUMMARY: When cleaning lady Lily Bard discovers the dead body of her nosy landlord, her plan of starting a quiet new life may end in her death.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH