The anonymous Venetian

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Glen Cook, Glen Cook cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0330344128

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Pan Books , 1995

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53333

SUMMARY: Commissario Brunetti's hopes of a refreshing holiday with his family are dashed when a body is found in Marghera so badly beaten that the face is unrecognizable. Brunetti searches in vain for someone who can identify the body. Then he receives a
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH