Krondor: The Assassins

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Whitman cm, John Whitman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0380803232

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: HarperTorch , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53348

 SUMMARY: New York Times bestselling author Raymond E. Feist returns us now to a place of unparalleled wonders--a sprawling kingdom coveted by enemies on all sides
  a bustling center of commerce and magic, vibrantly alive and eternally in conflict. This is
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH