Shakespeare's Counselor

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Murry Leinster, Eric Flint cm Murray Leinster

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0312277628

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Minotaur Books, 2001

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53349

SUMMARY: Cleaning woman and karate expert Lily Bard is a woman with a complicated past. Trying her best to cope with her terrifying memories and horrible nightmares, she decides to join a weekly group therapy session in her hometown of Shakespeare, Arkans
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH