The Coffin Dancer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dean Koontz cm, Dean Koontz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671024094

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Pocket Books , 1999

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53355

SUMMARY: Detective Lincoln Rhymes, the foremost criminalist in the NYPD, is put on the trail of the Coffin Dancer, a cunning professional killer who has continually alluded the police. Rhymes - -a quadriplegic since a line-of-duty accident -- must use his
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH