The Excalibur Alternative

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Julie E Czerneda, Julie E. Czerneda cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671318608

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Baen Books , 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53372

SUMMARY: Lying helpless in the face of a raging storm in the North Sea, a fleet of medieval ships finds sudden rescue in the arrival of a powerful group of aliens, who offer salvation in exchange for eternal bondage fighting as star soldiers, but Sir Geor
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH