Gangster

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan Burt Akers, Alan Burt Akers cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0345425294

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Random House, Inc. , 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53396

SUMMARY: Love. Violence. Destiny. These powerful themes ricochet through Lorenzo Carcaterra's new novel like bullets from a machine gun. In Gangster, he surpasses even his bestselling Sleepers to create a brutal and brilliant American saga of murder, forg
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH