The company: a novel of the CIA

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Emilie Richards cm, Emilie Richards

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0142002629

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Penguin Books , 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53447

SUMMARY: This critically acclaimed blockbuster from internationally renowned novelist Robert Littell seamlessly weaves together history and fiction to create a multigenerational, wickedly nostalgic saga of the CIA-known as "the Company" to insiders. Racin
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH