I, Q

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sinclair Lewis, Sinclair Lewis cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0671024437

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Pocket Books , 1999

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53459

### Amazon.com Review. . As fans of *Star Trek: The Next Generation* know, Q is the omnipotent extradimensional entity who so often causes whimsical havoc on the *Starship Enterprise* and elsewhere--for example, by helpfully introducing Captain Picard and h
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH