Camouflage

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kelley Armstrong, Kelley Armstrong cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0441011616

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Ace Books , 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53493

SUMMARY: Two aliens have wandered Earth for centuries. The Changeling has survived by adapting the forms of many different organisms. The Chameleon destroys anything or anyone that threatens it. Now, a sunken relic that holds the key to their origins cal
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH