I, Alex Cross

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ross Thomas cm, Ross Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0316018784

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Little Brown and Company , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53509

EDITORIAL REVIEW: You can't runDetective Alex Cross is pulled out of a family celebration and given the awful news that a beloved relative has been found brutally murdered. Alex vows to hunt down the killer, and soon learns that she was mixed up in one of
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH