Star Wars: The Last of the Jedi 10: Reckoning

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edith Wharton cm, Edith Wharton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0439681438

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Scholastic Inc. , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53531

When Ferus Olin was a young Jedi apprentice, his rival was a headstrong student named Anakin Skywalker. Now Ferus is older, trying to save the Jedi Order from extinction. His enemy, however, remains the same. Because Anakin Skywalker is now Darth Vader…a
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH