The Haunting of Hill House

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anne Hampson cm, Anne Hampson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0143039983

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Penguin Books , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53532

EDITORIAL REVIEW: **The classic supernatural thriller by an author who helped define the genre** First published in 1959, Shirley Jackson’s *The Haunting of Hill House* has been hailed as a perfect work of unnerving terror. It is the story of fo
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH